التاريخ : السبت 07 أكتوبر 2023 . القسم : Media Statements

Müslüman Kardeşler'den Aksa Tufanı operasyonuna ilişkin açıklama


Müslüman Kardeşler, Şehit İzzeddin El Kassam Tugayları'nın Gazze Şeridi çevresindeki işgal güçlerine karşı bugün başlattığı ve amacı Mescid-i Aksa'nın savunulması ve Filistinli esirlerin özgürlüğüne kavuşturulması olarak açıklanan "Aksa Tufanı" askeri operasyonunu tebrik etmektedir.

Müslüman Kardeşler ve İslam dünyası, Allah’ın Rasulü’nün miraca yükseldiği, ilk kıble ve üç kutsal mekândan biri olan Mescid-i Aksa'ya yönelik geçtiğimiz aylarda artan saldırıları, ilahi kanunların, uluslararası hukukun ve BM kararlarının çiğnenerek kutsallara yönelik yapılan sistemli ihlalleri üzüntüyle takip etmektedir.

Kudüs'teki İsrail işgal güçleri, İsrail hükümetindeki bakanların desteği ve katılımıyla -aşırılıkçı olduğu iddia edilen- grupların Mescid-i Aksa'ya baskın yapmasına izin vermektedir. Filistinli direnişçilere yönelik tutuklamalar ve işkenceler bitmemekte, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'yı savunan kadınların onuruna yönelik hakaretleri engellenmemekte ve Filistinlilere yönelik cinayetler de artış göstermektedir.

Bütün bunlar, şüphe uyandıran uluslararası sessizliğin gölgesinde ve işlenen bu suçları durduracak herhangi bir etkili siyasi veya hukuki eylem olmaksızın gerçekleşmektedir. “Aksa Tufanı” operasyonu, Gazze Şeridi'ne karşı olası bir askeri müdahaleyi engellemek, Filistinli tutuklular konusundaki belirsizliğe son vermek için ve işgal hapishanelerindeki mahkumların feryatlarına bir cevap olarak Mescid-i Aksa üzerinde egemenlik kurma planlarına karşı verilen kararlı bir yanıttır.

Bugün İslam dünyasında devam eden tepkiler, Filistin direnişinin İslam dünyasının vicdanını temsil ettiğine dair bir mesaj, Mescid-i Aksa'nın özgürleşmesini ve özgür Filistin'de Aksa’yı ziyaret etmeyi sabırsızlıkla bekleyen Müslümanların umutlarına bir yanıttır. Bu yüzden, dünyanın her yerindeki Müslümanları, Filistin halkını ve onların haklı davasını desteklemek için gösteriler düzenleyip tepkilerini göstermeye çağırıyoruz.

Son olarak Müslüman Kardeşler, Filistin halkının ve direniş gruplarının Siyonist işgalcilere karşı attıkları nitelikli adımları takdir etmekte, Filistin halkının işgale direnme, topraklarını ve kutsal mekanlarını savunma konusundaki meşru hakkını desteklemektedir. Ayrıca “gücün kimsenin tekelinde kalmayacağını, hayatın değişip dönüşeceğini, güçlünün her zaman güçlü kalmayacağını ve zayıfın da her zaman zayıf kalmayacağını” vurgulamaktadır. Bu tarihin değişmez kanunudur. Hayat devam ettiği sürece değişim var olacaktır ve yarınlar yakındır.

Allah-u Teala şöyle buyurmaktadır: “Biliniz ki Allah iman edenleri korur. Şu da muhakkak ki Allah hiçbir haini, hiçbir nankörü sevmez. Saldırıya uğrayanlara zulme mâruz kaldıkları için savaş izni verildi. Allah onları muzaffer kılmaya elbette kādirdir.” (Hacc Suresi 38-39)

Dr. Salah Abdelhak

Müslüman Kardeşler Genel Mürşid Vekili

Hicri 22 Rebiülevvel 1445, Miladi 7 Ekim 2023 Cumartesi